ईच्छाइएको प्राथमिकता क्रम भरी पठाउने बारे

Download File for futher details

संलग्न फाइल

Title Action
Download हेर्नुहोस   डाउनलोड गर्नुहोस

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np