सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Attached Documents

Title Action
Result 1 View   Download
Result 2 View   Download

Contact

DWSS Building
Panipokhari, Maharajgunj,
Kathmandu, Nepal
Phone: +977 1 4413744,+977 1 4418253,
Fax: +977 1 419802,
Email: info@dwss.gov.np