सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

संलग्न फाइल

Title Action
Result 1 हेर्नुहोस   डाउनलोड गर्नुहोस
Result 2 हेर्नुहोस   डाउनलोड गर्नुहोस

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np