शेखर चन्द्र केसी

सुचना अधिकारिः शेखरचन्द्र के.सी

पदः सि.डि.ई

कोठा नं.२१६

email:shekharckc@gmail,con

सम्पर्कनं.०१-४००६६२२

मोबाइल नं.९८४१२७३७८१

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np